เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนักปลัด 1
2 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 2
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง การจัดทำงบทดลองและงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม สำนักปลัด 4
4 คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดรชบุรี สำนักปลัด -
5 ประกาศแขวงทางหลวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักปลัด 1
6 21 ตุลาคม สำนักปลัด 2
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง การประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ตั้งแตาเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 1
8 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 สำนักปลัด 15
9 19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย สำนักปลัด 1
10 วันออกพรรษา สำนักปลัด 3
11 สำนักเลขาธิการ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย สำนักปลัด 4
12 28 กันยายน วันธงชาติไทย สำนักปลัด 1
13 ประกาศ เรื่อง ระเบียบเทศบาลเทศบาลตำลบ้านฆ้อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง พ.ศ.2563 สำนักปลัด 6
14 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำนักปลัด 77
15 ประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๓๘) สำนักปลัด 6
16 คณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563 สำนักปลัด 4
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13 สำนักปลัด 4
18 คณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 4
19 คณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 5
20 คณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 5
21 คณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อการพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 สำนักปลัด 6
22 ประชาสัมพันธ์วันหยุด วันที่ 4-7 กันยายน 2563 สำนักปลัด 6
23 แผ่นพับ การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง สำนักปลัด 6
24 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 9
25 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่องแตงตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 9
26 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่องจัดั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 6
27 ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักปลัด 6
28 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล สำนักปลัด 7
29 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงงานส่วนท้องถิ่นประเภออื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล สำนักปลัด 11
30 ประเพณีท้องถิ่นตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 8
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน ปตท.

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2