เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 2
2 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่องแตงตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 2
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่องจัดั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด -
4 ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักปลัด -
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล สำนักปลัด 2
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงงานส่วนท้องถิ่นประเภออื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล สำนักปลัด 1
7 ประเพณีท้องถิ่นตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 5
8 อาคารศูนย์บริการนักท่องเทียว สำนักปลัด 3
9 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี สำนักปลัด 4
10 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สำนักปลัด -
11 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ สำนักปลัด 2
12 ยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการตวรจคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 1
13 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 2
14 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 2
15 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 2
16 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงกับหน่วยงานกองคลังเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 4
17 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพานิชย์ (เลิกประกอบพานิชยกิจ) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กับหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 3
18 จุดบริการน้ำแร่ฟรี เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 5
19 โครงการ Fix It Center สำนักปลัด 4
20 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพานิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ส.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดากับหน่วยงานกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 3
21 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชานและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กับหน่วยงานกองคลัง เศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 3
22 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับชำระภาษีป้ายกับหน่วยงานกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 3
23 โครงการแจกถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 2
24 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 3
25 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 4
26 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 4
27 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 2
28 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 5
29 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 2
30 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ในสำนักงานเทสบาลตำบลบ้านฆ้อง สำนักปลัด 3
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมันบางจาก

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2