เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0806 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0002 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 182
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-50-0002 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 92
183 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 166
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 114
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 4693 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 009-58-0008 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 145
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 118
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King Cool หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0056 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0065 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 121
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 230
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ในห้องประชุมชั้น 3 และบริเวณห้องทำงานชั้น 1 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 141
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 122
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 141
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J5910DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0019.2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 172
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0022.1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 107
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0010 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 101
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9992 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 109
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 123
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บย-9657 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 128
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการกีฬาสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด (เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 19) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 237
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมสนามแข่งขัน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการกีฬาสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด (เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 19) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 182
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ตามโครงการกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด (เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 19) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 203
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการกีฬาสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด (เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 19) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 154
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ ตามโครงการการกีฬาสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด (เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 19) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 169
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด (เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 19) ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 131
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการการกีฬาสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด (เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 19) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 188
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด (เทศบาลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 19) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 94
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 126
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 663 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 233
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0806 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 111
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 178
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 129
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 11

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน บางจาก

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2