เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง 377
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0806 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 173
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะเนื่องในวัน ปิยมหาราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 131
124 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง 187
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 159
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 93
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 104
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 (ช่วงปิดภาคเรียน) จำนวน 4,065 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 136
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง (คันสีส้ม) หมายเลขทะเบียน 82-6744 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 159
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King Cool จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 139
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9992 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 92
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0029.1 จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 197
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet 1022 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0006 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 123
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 147
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 202
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 135
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 109
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 118
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 138
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 94
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร(รถบัส) ปรับอากาศสองชั้น ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 97
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 148
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0806 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0002 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 100
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บย 9657 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 97
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 117
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 161
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 166
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 155
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อน ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 127
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 111
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 11

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน ปตท.

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2