เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๔๙๒ ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวศิลปะลาวเวียง หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 5
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (คันสีแดง) หมายเลขทะเบียน บร ๙๐๖๐ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำป กองคลัง 7
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคล (Thermal Imager) สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะ กองคลัง 9
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลุกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านฆ้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-9992 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะจาะจ กองคลัง 12
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
23 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
24 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด บริเวณทางแยกสะพาน ป้อมตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
25 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
26 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
27 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองคลัง 27
28 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน ตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
29 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟส่องสว่าง ตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
30 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพการแสดงรำวงย้อนยุค ตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 32

ท่องเที่ยวราชบุรี


  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:

  

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

99 หมู่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-744-241

E-mail : baankhong@gmail.comลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.