เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๐๔๗ ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๔ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 1
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ออสร้าง กองคลัง 1
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง กองคลัง 1
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง -
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-๕๓๔๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๗.๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๓-๓๙๕๖ ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 1
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 2
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 1
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังกลบขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ (บริเวณถนนวัดดีบอนซอย ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (บริเวณถนนซุ้มวัดดีบอนซอย ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงปิดภาคเรียน) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายสัญญาณจราจร(ป้ายเตือน)ร่วมกับสัญญาณไฟจราจร(ไฟกระพริบ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
23 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
24 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมก๊อกน้ำและประตู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
25 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
26 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
27 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
28 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
29 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
30 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 10

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน ปตท.

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2