เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3956 ราชบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 โดยวิธีเฉพาะ กองคลัง 3
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ 4047 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0004โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (คันสีส้ม) หมายเลขทะเบียน 82-6744 ราชบุรี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายประจิน วงศ์ยะรา ถึงบ้านนางแม้น แสนแซว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 38
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
23 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศสองชั้น (ไม่ต่ำกว่า 42 ที่นั่ง) จำนวน 3 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
24 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
25 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
26 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ตามโครงการกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบล บ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
27 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
28 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
29 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสามัคคีต่อต้าน ยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
30 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านฆ้องคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 26

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน บางจาก

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2