เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแตรวง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายนางสาวต๋อย คำอาจ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 4 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจักรยานขาไถ Balance Bike จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทานถวายพระ ๓ วัด จำนวน ๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ลาวเวียง พร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวศิลปะลาวเวียง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.267 รายนางสาวต๋อย คำอาจ หมู่ที่ 4 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0806 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กำหนดชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 32
23 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
24 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
25 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 46
26 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
27 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 54
28 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดบริเวณแยกสี่ดาว ถึงหน้าค่ายลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
29 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
30 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 42
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 34

ท่องเที่ยวราชบุรี


  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:

  

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

99 หมู่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-744-241

E-mail : baankhong@gmail.comลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.