เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด    วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 00:00 น.

1. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

alt

alt

2. มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

alt

 

3. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

alt

 

4. มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

alt

alt

alt

alt

5. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

alt

 

6. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม

alt

7. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

alt

alt

8. มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

alt

 
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2