เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม ราชบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอำเภอ โพธาราม ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 13.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,468.75 ไร่
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฆ้อง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านฆ้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 

alt

อาณาเขตติดต่อ


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านสิงห์
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวัดแก้ว
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองตาคต
alt

ภูมิประเทศ
     สภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีระบบชลประทานไหลผ่าน


alt

จำนวนหมู่บ้าน
     แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้


     alt  หมู่ที่   1  บ้านฆ้อง นางสาวประภาวรินทร์ ธนวัฒน์พาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   2 บ้านฆ้อง นางสมปอง ศรีอร่ามภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   3 บ้านเกาะ นายกำธร อินธนู ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   4 บ้านดีบอน นายฐิติพันธ์  บัวภู ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   5 บ้านเก่า นายณัฐวัฒน์  บริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   6 บ้านทุ่งเจริญ นางสาวอรอุมา มุกดา กำนัน
     alt  หมู่ที่   7 บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   8 บ้านบ่อมะกรูด นายทวีพงศ์ ชานาง ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   9 บ้านแจ่มใส นางรัชนก เขียนอักษร ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่ 10 บ้านฆ้อง

นางสายเผื่อน  ม่วงเขียว

ผู้ใหญ่บ้าน
alt

ประชากร
     มีประชากรทั้งสิ้น 8,707 คน แยกเป็นชาย 4,099 คน เป็นหญิง 4,608 คน มีจำนวนครัวเรือน 3,805 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 629 คน/ตารางกิโลเมตร
(ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎร ณ วันที่  31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567)

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
     alt หมู่ที่   1 466 510 576 1,086
     alt หมู่ที่   2 438 376 420 796
     alt หมู่ที่   3 568 530 573 1,103
     alt หมู่ที่   4 730 581 699 1,280
     alt หมู่ที่   5 441 550 608 1,158
     alt หมู่ที่   6 220 303 360 663
     alt หมู่ที่   7 228 317 338 655
     alt หมู่ที่   8 213 289 319 608
     alt หมู่ที่   9 198 284 322 606
     alt หมู่ที่ 10 303 359 393 752
 

 

ท่องเที่ยวราชบุรี


  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:

  

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

99 หมู่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-744-241

E-mail : baankhong@gmail.comลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.