เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พระราชบัญญัติ

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด    วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2022 เวลา 13:49 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Attachments:
Download this file (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf)พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf[ ]286 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf)พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf[ ]423 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558.pdf)พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558.pdf[ ]103 Kb
Download this file (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pd)พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pd[ ]179 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf)พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf[ ]119 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559.pdf)พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559.pdf[ ]304 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553.pdf)พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553.pdf[ ]28 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546.pdf)พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546.pdf[ ]73 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.pdf)พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.pdf[ ]1292 Kb
Download this file (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535.pdf)พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535.pdf[ ]141 Kb
Download this file (พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561.pdf)พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561.pdf[ ]178 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550.pdf)พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550.pdf[ ]177 Kb
Download this file (พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562.PDF)พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562.PDF[ ]186 Kb
Download this file (พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496.pdf)พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496.pdf[ ]263 Kb
 

ท่องเที่ยวราชบุรี


  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:

  

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

99 หมู่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-744-241

E-mail : baankhong@gmail.comลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.